Què em poso aquest matí? La roba i els criteris a l’hora d’escollir-la

Nivell educatiu: Àmbit:

Descripció

Tallers globals per a centres d’educació especial organitzades per l’Escola del Consum de l’Agència Catalana del Consum.

Objectius

  1. Treballar la transversalitat de l’educació del consumidor des de les diferents àrees curriculars.
  2. Reconèixer les pròpies emocions, fer-se preguntes i potenciar la capacitat de dialogar per tal de fer un consum responsable, actiu i crític. Aquestes són les competències bàsiques que es treballen en els tallers oferts a educació primària.
  3. Treballar l’educació del consum a secundària per ensenyar els joves a administrar els seus propis diners i afavorir la introducció d’hàbits de consum responsable, solidari i respectuós amb el medi ambient.

Calendari i Horari

Durant tot el curs.

Es pacta directament amb els organitzadors en funció de la seva disponibilitat i del calendari dels centres educatius.

Lloc

Seu de l’Escola del Consum, de l’Agència Catalana del Consum, a Barcelona.

Aquest tallers de l’Escola del Consum també es fan al centre educatiu.