Promoció de la Salut mental i prevenció del suïcidi

Descripció

Activitat que s’inclou dins el programa de promoció de la salut mental i prevenció del suïcidi que Aktua®, ha creat.

El Programa de Prevenció de Suïcidi i maneig de la Conducta Suïcida té com a missió informar i educar sobre la conducta suïcida en general, això com a promocionar la salut mental i a ser possible, participar en la detecció precoç de persones vulnerables o en risc, i acompanyar-los en l’accés al circuit de salut mental, disminuint així, les taxes de suïcidi en la població del municipi de Sant Vicenç.

Objectius

  • Prevenir la depressió en adolescents als centres educatius.
  • Promoció de la salut mental (promoció de l’autoestima (autoconeixement), la resiliència, les capacitats de relació personal i les habilitats socials)

Calendari i Horari

De dilluns a divendres.

Lloc

Centres educatius.