Prevenció de riscos a la llar

Descripció

Es pretén fer una sessió teòrica però amena sobre els riscos a la llar per tal que els alumnes puguin identificar-los, prevenir-los i fins i tot resoldre’ls d’una manera segura quan tingui lloc un accident

Objectius

1.Identificar els riscos que poden tenir lloc a la llar

2.Aprendre aspectes sobre prevenció de riscos a la llar.

3. Aprendre la resposta SEGURA a donar davant cada accident que tingui lloc

Calendari i Horari

Les sessions es faran en horari lectiu, pel matí.

Els dies i horari serà a pactar entre el centre i els bombers de SVH. Les sessions SEMPRE es faran entre els mesos de gener a març.

Lloc

Aula o sala d’actes que disposi el centre. Haurà de disposar de projector i d’ordinador. Si no se’n disposa, s’haurà d’informar amb antelació.