Motxilles viatgeres

Descripció

Un cop arribada la petició per part del centre, fem una selecció de documents en funció de l’edat i temàtica. Dintre de cada motxilla hi un inventari amb el llistat de llibres que conté.

Les temàtiques de les motxilles poden ser predeterminades pel personal de la biblioteca, o bé acordades amb l’equip docent del centre.

Es proposa una motxilla per grup-classe, podent-se variar la quantitat segons disponibilitat.

Les motxilles podran viatjar cada setmana a casa d’un dels alumnes, o quedar-se a l’aula, aquesta gestió serà responsabilitat del centre educatiu

Objectius

  1. Donar a conèixer el fons de la biblioteca mitjançant una selecció acurada de materials i representativa dels diferents continguts que s’ofereixen.
  2. Fomentar l’ús de la biblioteca entre els alumnes com a recurs lúdic i educatiu, afavorint sobretot el gust per la lectura.
  3. Conèixer el funcionament de préstec de documents.
  4. Promoure la cooperació de la biblioteca amb els centres educatius del municipi.

Calendari i Horari

Un cop s’hagin formalitzat les inscripcions i durant la 1a setmana d’octubre es pactarà el calendari amb cadascuna de les escoles

Lloc

L’activitat es prepararà a la Biblioteca  Municipal Les Voltes i es durà a terme a les aules dels centres educatius.