Motxilla exploradora (material de préstec)

Descripció

Consisteix en prestar una motxilla amb material de recerca per afavorir la descoberta del medi ambient de manera didàctica, divertida i amb ulls de naturalista des de l’escola.

Les eines que viatjaran amb la motxilla exploradora són:

6 Binocles

6 Lupes

6 Pots per observar insectes

2 Aspirador per agafar insectes

2 Caçapapallones per agafar insectes voladors

Objectius

  1. Oferir a les escoles la possibilitat de disposar de manera puntual i gratuïta de material per fer les sessions de descoberta de l’entorn natural.
  2. Promoure l’adopció d’actituds i comportaments de compromís vers la natura mitjançant la participació activa en una acció concreta mediambiental.

Calendari i Horari

Matí o tarda a concertar, de dilluns a divendres al llarg de tot el curs escolar.

Lloc

A l’escola, a parcs, al riu o a la muntanya.