Les nostres sexualitats; autoconeixement, límits i relacions respectuoses (sexualitat/afectivitat)

Nivell educatiu: Àmbit:

Descripció

En aquest taller es tracta la socialització de gènere i els rols sexuals, els mites i les falses creences associades  a la sexualitat així com la identitat de gènere i les preferències sexuals per potenciar una vivència alliberadora de la sexualitat i les relacions afectives. També es parla dels aspectes biològics i psicològics de la sexualitat, com són el propi cos, l’autoestima i l’autoconeixement, el desig i el plaer.

Objectius

  1. Donar suport als centres en el vessant d’educació per a la salut i el consum.
  2. Potenciar l’elaboració de projectes específics d’educació per a la salut i el consum amb la voluntat de promoure estils de vida sans.
  3. Afavorir la implicació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament d’aquests tipus de projectes o accions.

Calendari i Horari

Durant tot el curs, es pacta directament amb els organitzadors en funció de la disponibilitat d’aquestes activitats i del calendari dels centres educatius.