L’aire que respirem

Descripció

L’activitat l’aire que respirem es desenvolupa a l’aula i dóna a conèixer els tipus d’informació i els canals que la ciutadania té al seu abast per informar-se sobre la qualitat de l’aire que respirem a Catalunya.

unya, presenta les actuacions de l’AMB en aquest àmbit, genera reflexió i promou la posada en comú d’idees sobre bones pràctiques. Els i les participants comparteixen/reflexionen sobre canvis que tots podem realitzar als diferents espais i moments en que realitzem les activitats vitals. L’aprenentatge es construeix esglaonadament i de forma compartida a partir de diverses dinàmiques amb mostres d’aire, fitxes de contaminants i gràfics (entre d’altres) sempre adaptant-se al coneixement previ i l’interès dels participants.

Activitat adaptada a persones amb mobilitat reduïda

Objectius

  1. Reflexionar sobre els principals contaminants atmosfèrics i les fonts de contaminació al territori metropolità.
  2. Conèixer la problemàtica de la contaminació atmosfèrica en relació a com afecta la salut de les persones i el medi ambient.
  3. Compartir i reflexionar sobre els canvis que podem realitzar als diferents espais naturals

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada.

Lloc

En una aula de l’escola. Durada: 1 h.