L’agricultura a Sant Vicenç dels Horts, ara i abans

Descripció

Sant Vicenç dels Horts es caracteritza per tenir un patrimoni agrícola ric. Situat en una zona fèrtil de la vall baixa del riu Llobregat, l’activitat agrària hi ha estat present durant segles. L’horta i els fruiters són actualment els conreus principals, als quals antigament també s’hi sumaven alguns cultius de secà com l’olivera, la vinya i els cereals. La pagesia local ha estat l’encarregada durant anys de produir aquests aliments i de tenir cura del territori, preservant-ne els valors ambientals, paisatgístics, culturals i socials. Actualment, l’agricultura ha perdut bona part de la superfície que ocupava anys enrere i els volum de persones que s’hi dediquen també ha patit un important descens. Tanmateix, encara podem gaudir d’un espai agrícola viu i d’una pagesia que posa a l’abast de la població productes de qualitat i de temporada fets al costat de casa.

Aquest recurs didàctic pretén apropar els alumnes  de segon cicle de primària (3r i 4t) al patrimoni agrícola local i la tasca que han fet i fan els pagesos i pageses locals, amb l’objectiu que aprofundeixin en el seu coneixement i en la importància de la seva preservació.

A partir de l’exposició “Abans i ara, l’agricultura a Sant Vicenç dels Horts”, es crea un dossier educatiu amb activitats per realitzar a l’aula o a casa. Les activitats proposades es poden desenvolupar en més d’una unitat didàctica i es poden aprofitar per a realitzar un treball transversal amb l’agricultura com a fil conductor.

Aquest recurs es pot complementar amb l’activitat “Coneguem la pagesia local”.

Materials

  • Exposició “Abans i ara, l’agricultura a Sant Vicenç dels Horts” (12 plafons de 2*1m i peus)
  • Dossier educatiu i proposta d’activitats
  • Bagul amb materials complementaris (llibres, audiovisuals sobre l’agricultura i la pagesia a Sant Vicenç dels Horts i informació relacionada amb l’agricultura i la pagesia local

Objectius

  1. Conèixer i valorar l’entorn en el que viuen.
  2. Prendre consciència de la importància de conservar el patrimoni agrícola local.
  3. Caracteritzar la tasca que fan i han fet generacions de pagesos i pageses locals en la producció d’aliments, la vertebració del territori i la conservació del paisatge.
  4. Entendre com ha evolucionat l’agricultura a Sant Vicenç dels Horts en els darrers anys.
  5. Identificar els recursos naturals del territori distingint les formes d’explotació d’aquest i les que són respectuoses amb el medi ambient de les que no ho són.
  6. Conèixer els productes locals, la manera de produir-los i el treball que hi ha al darrera.

Calendari i Horari

A concretar amb cada centre. Els materials podran romandre un màxim de 4 setmanes al centre si hi ha una reserva feta per part d’algun altre centre. Tanmateix, les activitats proposades es poden realitzar durant tot el curs.

Lloc

Als centres educatius que sol·licitin els materials
Requisit del lloc: Espai per muntar l’exposició