La maleta coeducativa: Un grapat de botons

Descripció

La presentació del conte infantil “Un grapat de botons” (Carmen Parets, 2018) serveix com a base pel desenvolupament d’activitats que permetran als infants reflexionar sobre el concepte de família i aproximar-se a la diversitat familiar de manera pràctica a través de representació de les vivències individuals i grupals.

Objectius

o Visibilitzar la diversitat familiar existent en la nostra societat
o Dotar l’alumnat de referents explícits sobre la diversitat familiar
o Treballar el concepte de família i identificar-ne elements constitutius en les diverses tipologies de família
o Promoure actituds respectuoses i desestigmatitzades envers els models familiars i les orientacions sexuals

Calendari i Horari

Es fixarà segons les indicacions del centre i la disponibilitat dels organitzadors.

Duració: 1h.

Lloc

L’activitat es durà a les escoles

 Espai segur pels i les participants
 Projector
 Connexió a Internet