La maleta coeducativa: En Kiko i la mà

Descripció

La presentació del conte infantil “En Kiko i la mà” (Consell d’Europa, 2011) serveix com a base pel desenvolupament d’activitats que permetran als infants identificar el contacte físic inadequat, saber com reaccionar en cas que una situació els incomodi, i conèixer a
qui poden dirigir-se per demanar ajuda.

Objectius

o Dotar els infants d’eines per prevenir l’abús sexual infantil
o Discernir entre accions agradables i desagradables
o Prendre consciència del propi cos
o Treballar la noció de consentiment
o Aprendre a reconèixer i marcar límits
o Disposar d’eines per demanar ajuda en cas d’abús sexual infantil
o Compartir vivències, emocions, pensaments i opinions
o Fomentar relacions de cura, respecte i empatia

Calendari i Horari

Es fixarà segons les indicacions del centre i la disponibilitat dels organitzadors.

Duració
1 hora

Espai
 Espai segur pels i les participants
 Projector
 Connexió a Internet

Lloc

L’activitat es durà a les escoles