Jugar en les escoles bressol

Nivell educatiu: Àmbit:

Descripció

Taller teòric pràctic on s’ensenya a reconèixer una situació perillosa per a la vida del nen o la nena.

Destinataris: Personal educador, personal auxiliar, monitor de lleure. Altres (direcció, cuina, mares i pares)

Activar una cadena de supervivència.

Actuar davant una parada cardio respiratòria, (realització de la tècnica de la reanimació cardio pulmonar amb un ninot pediàtric de formació), una ennuegada, (realització de la tècnica de maniobra de Heimlich davant una obstrucció de la via aèria per cos estrany), una crisi comicial, caiguda, cop al cap, etc…

Objectius

  • Actuar davant d’una emergència. Reconèixer una situació d’estrès

Calendari i Horari

Calendari: de dilluns a divendres

Horari: de 9 a 13

Durada: 90′

Lloc

Centres educatius.