Formació per la Comunitat Educativa en LGBTI

Descripció

La formació consta de dues parts:

1a part Conceptes bàsics

2a part Detecció i Acompanyament a violències masclistes i LGBT-fòbiques

– 1ª part: Conceptes bàsics

Taller adreçat a professorat i personal treballador dels centres educatius amb la intenció d’implicar a tota la comunitat educativa, s’abordaran conceptes clau per a entendre les diversitats afectives sexuals i es donaran eines per a l’acompanyament als menors LGBTI, mitjançant la revisió de prejudicis i estereotips i del llenguatge se suggeriran recursos per a la coeducació i es posaran en comú casos del centre per a l’abordatge comú.

– 2A part: Detecció i acompanyament en violències masclistas i lgtbifòbicas

Taller centrat en discriminacions i violències, identificació, detecció des d’una perspectiva interseccional, estratègies per a la prevenció, eines per a reaccionar sense fer ús de la violència, creació d’espais segurs per a la denúncia de casos de violència, revisió dels missatges i l’ús que es fa del llenguatge, introducció a les lleis 11/2014 i 19/2020.

Objectius

1a part:

 1. Aclarir i definir conceptes com: sexe, gènere, identitat de gènere, orientació sexual i expressió de gènere.
 2. Dotar d’eines per a l’acompanyament a menors LGTBI i les seves famílies
 3. Revisió de prejudicis i estereotips
 4. Promoure un ús del llenguatge respectuós amb la diversitat
 5. Compartir recursos i eines per a la coeducació
 6. Posar en comú casos del centre
 7. Implicar a tota la comunitat educativa.

2a part:

 1. Promoure l’ús i adaptació del protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat trans en els centres educatius.
 2. Donar estratègies per la prevenció de les violències
 3. Potenciar la coeducació i l’abordatge de la diversitat afectiu, sexual i de gènere
 4. Potenciar un ús del llenguatge respectuós amb la diversitat
 5. Promoure la creació d’un canal de comunicació anònima per a denunciar
 6. Analitzar els espais on es produeixen més agressions i propostes per combatre-les i aprendre a resoldre conflictes sense fer ús de la violència
 7. Potenciar un ús del llenguatge respectuós amb la diversitat, la coeducació i l’abordatge de la diversitat afectiu, sexual i de gènere a l’aula.
 8. Promoure la creació d’un canal de comunicació anònima per a denunciar
 9. Dotar d’eines per a l’acompanyament a menors LGTBI i les seves famílies
 10. Revisió de les lleis 11/2014 i 19/2020
 11. Involucrar a tot el sistema educatiu en la lluita contra la LGTBI-fòbia
 12. Abordar casos del centre

Calendari i Horari

Sessions amb una durada de 60-90 min depenent de la disponibilitat del centre educatiu.

Lloc

Centre Educatiu.