Experimentem el canvi

Descripció

Activitat a l’aula on els participants hauran de treballar com a científics: fer-se preguntes, fer experiments i treure’n les pròpies conclusions. Durant la fase de motivació, els alumnes hauran d’exposar els seus coneixements previs relacionant causes i conseqüències del canvi climàtic i hauran de pensar de quina manera hi contribuïm cadascú de nosaltres.

A continuació, durant la fase d’investigació, hauran de fer dos experiments sobre l’emissió de gasos amb efecte hivernacle a fi que descobreixin i comprenguin per si sols què és el canvi climàtic tot potenciant la creativitat i l’autonomia. Durant la fase de reflexió i pensament crític, es traslladaran els fets observats al laboratori al món actual. Mitjançant la visualització d’imatges, els alumnes hauran de reflexionar sobre les possibles conseqüències del canvi climàtic i, finalment, elaboraran un decàleg de bones pràctiques a partir de les seves propostes.

Com a treball posterior, es proposa fer una sortida a l’exterior de l’escola i fotografiar diferents fonts d’emissions de CO2 a l’entorn proper.

Els educadors obsequiaran l’escola amb un pòster sobre canvi climàtic per penjar-lo a l’aula.

Consulteu l’adaptació de l’activitat per a alumnat amb NEE

Objectius

  1. Donar a conèixer el concepte de canvi climàtic i la relació que té amb el context immediat per tal que adquireixin les competències necessàries per fomentar un pensament crític i proactiu.
  2. Identificar algunes conseqüències ambientals, econòmiques i socials del canvi climàtic.
  3. Desenvolupar habilitats d’exploració, anàlisi, deducció i relació importants en la resolució de problemes mitjançant l’experimentació.
  4. Reflexionar sobre els efectes de les persones en la natura i el clima.
  5. Identificar alguns comportaments individuals i socials que responen a les causes del canvi climàtic.
  6. Fomentar la reflexió crítica de manera que permeti transformar l’entorn

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada.

Lloc

En una aula de l’escola. Durada: 1 h. 30 min.