(En)tens de salut?

Descripció

Al llarg de la història han estat moltes les aproximacions conceptuals per intentar definir “salut”. Des de l’òptica del consum, hi ha un únic consens: hi ha diversitat de factors que, determinen la
salut, i les decisions, accions i subjectivitat personal defineixen el benestar de la persona.

El taller aborda aquesta diversitat de factors en la vida quotidiana del jove i posa de manifest com en aquest escenari, les decisions i actes de consum esdevenen un factor clau per a valorar el propi
estat de salut en el passat, present i futur.

 

Objectius

  • Reconèixer els factors de consum que intervenen i determinen el propi estat de salut, per tal
    de “saber” adaptar la valoració del benestar personal en els diferents moments i etapes al llarg
    de la vida.

Calendari i Horari

L’empresa organitzadora es posarà en contacte amb el centre educatiu per a concretar dia i hora.

Lloc

A la seu de l’Escola Catalana de Consum.