(En)tens de salut?

per Servei Públic de Consum

Descripció

Al llarg de la història han estat moltes les aproximacions conceptuals per intentar definir “salut”. Des de l’òptica del consum, hi ha un únic consens: hi ha diversitat de factors que, determinen la
salut, i les decisions, accions i subjectivitat personal defineixen el benestar de la persona.

El taller aborda aquesta diversitat de factors en la vida quotidiana del jove i posa de manifest com en aquest escenari, les decisions i actes de consum esdevenen un factor clau per a valorar el propi
estat de salut en el passat, present i futur.

 

Objectius

  • Reconèixer els factors de consum que intervenen i determinen el propi estat de salut, per tal
    de “saber” adaptar la valoració del benestar personal en els diferents moments i etapes al llarg
    de la vida.

Calendari i Horari

L’empresa organitzadora es posarà en contacte amb el centre educatiu per a concretar dia i hora.

Lloc

A la seu de l’Escola Catalana de Consum.