Endinsa’t en l’energia i en l’aigua de casa

Descripció

Usem la mateixa energia quan juguem a la consola, llegim un llibre o naveguem per Internet? Per on s’escapa l’energia a casa? Tenen relació els recursos bàsics de l’aigua i l’energia quan els usem a casa? Aquest taller permetrà a tots els participants obtenir informació sobre l’ús d’aigua i energia en l’àmbit domèstic i aprofundir en la eficiència energètica. Descobriran què ocorre quan consumim energia a les llars, quina petjada de carboni té associada, com es reflecteix aquest consum a les factures i aprendran tècniques i hàbits que podran fer a casa per optimitzar l’eficiència energètica, ja sigui reduint les pèrdues o sent més autosuficients. Els participants podran utilitzar plaques solars per carregar el mòbil, podran experimentar amb una cuina solar i seran convidats a un petit suc de taronja.

Objectius

  1. Comprendre millor la interrelació d’aspectes ambientals, socials i econòmics.
  2. Comprendre millor el cicle de l’energia.
  3. Aproximar els conceptes d’energia renovable i no renovable i la relació entre l’aigua i l’energia a nivell domèstic.
  4. Valorar les repercussions ambientals i socials del consum de l’energia.
  5. Fomentar hàbits encaminats a estalviar energia i aigua a casa, fomentant l’autonomia energètica.
  6. Reflexionar sobre la importància de l’acció individual i des de la unitat familiar (espai domèstic) per a la millora ambiental i social.

Calendari i Horari

Matí o tarda de dilluns a divendres, al llarg de tot el curs escolar.

Lloc

Activitat per fer a l’escola. Cal que hi hagi un punt de llum i que els alumnes portin el rebut de la llum i de l’aigua.