El núvol ensopit

Descripció

L’activitat es basa en la narració d’un conte que permet als infants, descobrir què és la contaminació atmosfèrica i acústica i quins problemes poden causar sobre la nostra salut. Amb el suport d’un personatge fictici “El Núvol ensopit!” i, mitjançant una sèrie de dinàmiques participatives, els infants descobriran quins són els elements contaminants, d’on provenen i pensaran, conjuntament, bones pràctiques que permetin millorar el seu entorn.

Objectius

  1. Conèixer les causes de la contaminació atmosfèrica a la ciutat.
  2. Conèixer l’impacte de la contaminació atmosfèrica i acústica.
  3. Conèixer els elements de la ciutat que milloren la qualitat de l’aire.
  4. Prendre consciència de les accions que podem dur a terme per millorar-la.

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada.

Lloc

En una aula de l’escola. Durada: 1 HORA