M’agrado tal com sóc 2. Imatge corporal i autoestima (alimentació saludable i prevenció de trastorns alimentaris)

Nivells educatius: , Àmbit:

Descripció

«Canvio ulls blaus per simpatia. Adreceu-vos al gabinet del Dr. Frankenstein»

El joc i les dinàmiques permeten, en aquest taller, reflexionar sobre la relació entre la imatge corporal i l’autoestima. L’objectiu és ben clar: treure’n conclusions pràctiques per a la vida quotidiana.

Objectius

  1. Donar suport als centres en el vessant d’educació per a la salut i el consum.
  2. Potenciar l’elaboració de projectes específics d’educació per a la salut i el consum amb la voluntat de promoure estils de vida sans.
  3. Afavorir la implicació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament d’aquests tipus de projectes o accions.

Calendari i Horari

Durant tot el curs, es pacta directament amb els organitzadors en funció de la disponibilitat d’aquestes activitats i del calendari dels centres educatius.