Educació en la igualtat

Descripció

A partir de material didàctic no sexista es tractarà la dicotomia masculí-femení, els rols de gènere, els jocs, les tasques domèstiques, la relació entre iguals a l’escola i la resolució de conflictes sense violència, com a aspectes imprescindibles de l’educació emocional i afectiva de les nenes i els nens.

L’activitat té una durada d’1 hora i mitja i es farà a través d’un taller participatiu per crear un espai d’aprenentatge col·lectiu mitjançant l’educació en l’oci. Les activitats del taller aniran a càrrec de dues dinamitzadores.

Objectius

  1. Potenciar dinàmiques no sexistes entre les nenes i els nens
  2. Crear un espai on entendre les desigualtats de gènere per prevenir les seves reproduccions en l’àmbit escolar
  3. Promoure actituds igualitàries respecte
  4. Oferir referents infantils no estereotipats
  5. Aprendre a resoldre conflictes sense fer ús de la violència

Calendari i Horari

Es fixarà en funció de les indicacions del centre i de la disponibilitat dels organitzadors

Lloc

L’activitat es durà a terme a les escoles.