Educa la teva ment

Descripció

Tenir la capacitat per a manejar les emocions de manera apropiada. Prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; tenir bones estratègies d’afrontament; capacitat per a autogenerar-se emocions positives.

Objectius

  • Gestionar les emocions. Canalitzar els problemes

Calendari i Horari

Calendari: de dilluns a divendres

Horari: 9 a 13

Durada: 60’

Lloc

Centre educatiu.