Depurem o potabilitzem

Descripció

Visita guiada combinada a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat i posteriorment a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí, en funcionament des del 1955. Les persones participants podran observar les instal·lacions adaptades als processos de potabilització degut a les noves necessitats dels consumidors i als estàndards de qualitat.

A través d’aquesta activitat combinada es podrà analitzar el procés que tanca el cercle i revaloritza l’aigua del tram baix del riu Llobregat.

Objectius

  1. Els problemes de l’aigua. Prendre consciència dels problemes mediambiental causats per una mala gestió de l’aigua.
  2. On van a parar les aigües residuals? Donar conèixer el cicle de l’aigua i el funcionament de les instal·lacions i els sistemes de tractament d’aigua existents.
  3. Què hem de fer i què no hem de fer amb l‘aigua? Ensenyar bons hàbits de comportament a l’hora de fer un ús racional de l’aigua per part dels ciutadans, així com el bon ús de les instal·lacions i dels sistemes de tractament d’aigua existents

Calendari i Horari

Matí o tarda de dilluns a divendres, al llarg de tot el curs escolar.

Lloc

Depuradora de Sant Feliu