De què m’alimento?

Nivells educatius: , Àmbit:

Descripció

Síntesis de la Proposta: Treballem l’alimentació des de les diferents perspectives

  1. Concurs Fotogràfic: “Som el que mengem”.
  2. Dimensions humanes: descoberta de les nostres dimensions i treball del cos físic
  3. La importància dels punts de vista: les creences, les expectatives

Recursos necessaris

  • Materials: projector, fitxes, colors, fulls blancs
  • Humans: Dietista Nutricionista i Referent Emocional Comunitari

Objectius

Objectiu General: Veure i reconèixer la relació entre l’alimentació, el nostre cos físic i el benestar emocional.

Objectius Específics:

  • Prendre consciència de les pròpies necessitats i desitjos
  • Prendre consciència de la interacció entre emoció, raó i comportament.
  • Prendre consciència de les eleccions que prenc envers la pròpia salut.
  • Definir objectius propis per assolir més benestar en el desenvolupament d’una persona
  • Veure i reconèixer les pròpies necessitats de cada dimensió: física, mental,

Calendari i Horari

Horaris: Dimarts al Matí (1h-1,5h)

Sessions: 2 sessions per classe

Lloc

Centre educatiu.