Coneix millor els residus

Descripció

S’utilitzen dinàmiques participatives en què es compagina una exposició teòrica amb una acció experimental diferent, segons el nivell educatiu. Durada aproximada d’1 hora

Objectius

  1. Identificar els residus que es generen majoritàriament a casa i a l’escola
  2. Explicar diferents estratègies per disminuir la generació de residus
  3. Analitzar la diferència entre reciclar, reutilitzar i practicar actituds personals.
  4. Adquirir competències per actuar d’una manera responsable envers el medi

Calendari i Horari

Matí o tarda, a concertar, de dilluns a dissabte, al llarg de tot el curs escolar.

Lloc

La xerrada es farà en qualsevol aula del centre educatiu que disposi d’un canó projector de PowerPoint, amb ordinador connectat, projector i pantalla. El centre també assignarà una persona com a responsable del grup, que hi serà present durant l’activitat.