Coneguem l’Ajuntament

Descripció

Visita guiada de l’Ajuntament i trobada amb l’Alcalde i la Regidora d’Educació.

La visita s’inicia a la Plaça de la Vila.

Prèviament a la visita, els centres inscrits poden trobar una proposta d’unitat didàctica per fer un treball a l’aula (web dels Serveis Educatius BLL-6: www.reporteducacio.cat/).

L’activitat serà susceptible de modificacions per causes sanitàries.

Objectius

  1. Descobrir la relació existent entre l’organització de l’Ajuntament i les necessitats del poble.
  2. Identificar les funcions de l’Ajuntament com a entitat local amb finalitat social.
  3. Conèixer l’Ajuntament, l’organització interna i els seus serveis.
  4. Donar a conèixer la Casa de la Vila, un dels edificis d’interès arquitectònic que formen part del patrimoni municipal.

Calendari i Horari

L’hora i dia de l’activitat es concretarà en funció de l’agenda de l’Alcalde, la regidora i del nombre d’escoles inscrites.

Lloc

Plaça de la Vila.