Coneguem els nostres parcs

Descripció

Visita a un dels parcs que gestiona la Diputació de Barcelona. Activitat del programa d’Educació Ambiental de la Diputació de Barcelona, a càrrec de La Vola, Companyia de Serveis Ambientals.

Consta de dues fases:

  1. Treball previ a l’escola
  2. Sortida a un parc natural de la Diputació de Barcelona

El cost del transport anirà a càrrec de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

L’activitat serà susceptible de modificacions per causes sanitàries.

Objectius

  1. Valorar el medi ambient a partir dels coneixements adquirits, considerant-lo en les seves dimensions naturals, històriques, artístiques i estètiques.
  2. Descobrir la vegetació i la fauna característiques dels parcs i estimular-ne l‘observació.
  3. Conèixer les principals riqueses i mancances de l’entorn natural, especialment de Catalunya.
  4. Adquirir actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos humans, naturals i tècnics.

Calendari i Horari

Febrer-abril. La visita al parc acostuma a durar entre tres i quatre hores. Les dates es concretaran amb l’escola.

La sortida de l’escola s’ha de fer a les 9 h del matí.