Clubs de lectura a les aules

Descripció

Mitjançant sol·licitud o oferiment es deixa en préstec un lot de llibres.

La Biblioteca es posa en contacte amb els i les mestres que han fet la sol·licitud per tal que puguin seleccionar en quin/s lot/s estan interessats i en quin moment del calendari escolar volen utilitzar-lo.

Els lots són llibres de lectura adreçats a diferents edats.

Es proposa un lot per aula i trimestre, amb la possibilitat de sol·licitar-ne més d’acord a la disponibilitat de títols.

Objectius

  1. Donar a conèixer els lots per a clubs de lectura de la Biblioteca Les Voltes
  2. Fomentar l’hàbit de lectura entre l’alumnat com a recurs lúdic i educatiu, afavorint la comprensió lectora.
  3. Promoure el préstec de lots de documents entre entitats municipals.
  4. Promoure la lectura compartida i el debat en veu altra sobre un llibre llegit en comú.
  5. Fer prescripció lectora de títols de qualitat.
  6. Promoure la cooperació de la biblioteca amb els centres educatius del municipi.
  7. Adquirir un bagatge lector amb títols, autores i autors i il·lustradores i il·lustradors de referència.
  8. Augmentar les habilitats comunicatives en públic a partir de l’expressió en veu alta sobre la opinió dels llibres.

Calendari i Horari

La primera quinzena d’octubre es sol·liciten els lots per al primer i segon trimestres del curs escolar. La segona quinzena de gener es sol·liciten els lots per a ser utilitzats en el darrer trimestre del curs escolar.

La petició de lots està subjecte a la seva disponibilitat en el calendari i a la quantitat de sol·licituds rebudes.

Lloc

El préstec es durà a terme a la Biblioteca  Municipal Les Voltes.

C/Nou, 1-9 08629 Sant Vicenç dels Horts.

Cada centre de forma autònoma farà la recollida i la devolució dels lots.