Biomassa pel clima

Descripció

La finalitat d’aquesta activitat es basa en crear consciència entre els/les estudiants de la importància de triar fonts d’energia renovables per mitigar el canvi climàtic. L’alumnat comprendrà els avantatges (ambientals, socials i econòmics) que suposa la substitució de l’antiga caldera del seu centre educatiu per una de biomassa i transmetran aquests coneixements a les seves famílies i entirns més propers. Es treballarà en la sensibilització de l’alumnat cap als valors ambientals o socials de la biomassa, al temps que se’ls hi donarà la importància que mereixen com a agents de canvi que són.

Aquesta activitat neix fruit del projecte FEDER Biomassa pel ClimaLa Diputació de Barcelona està  impulsant la instal·lació de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2

L’activitat té dues versions segons el nivell educatiu:

Nivell educatiu 1: Alumnes de 5é/6é de primària (8-10 anys)

Inclou presentació i xerrada.

Inclou els jocs: El Joc de l’Energia, el Joc dels Guardes del Bosc.

Es pot complementar amb una visita a càrrec de l’ajuntament a la instal·lació de biomassa.
Nivell educatiu 2: Alumnes de secundària (12-14 anys)

Inclou presentació i xerrada

Inclou el joc Biomassa pel Clima

Es pot complementar amb una visita a càrrec de l’ajuntament a la instal·lació de biomassa i/o a una finca forestal gestionada de forma sostenible i font del recurs d’estella.

Objectius

  1. Conèixer el concepte d’energia, les necessitats que satisfem amb ells, diferenciar les fonts d’energia renovables i no renovables i saber identificar la biomassa com a energia renovable.
  2. Identificar l’origen renovable i els elements de la calefacció de l’escola – en cas de disposar d’instal·lació de biomassa – o de l’equipament municipal que en disposi. D’on prové la biomassa ? Identificar i entrar en contacte amb l’estella de biomassa.
  3. Relacionar el cicle de l’energia amb el cicle d’un bosc i perquè tallar un arbre de forma sostenible pot no suposar un problema ambiental.
  4. Comprendre les afectacions ambientals de l’ús de l’energia i les necessitats energètiques a l’escola, especialment en calefacció.
  5. Reflexionar sobre bones pràctiques d’estalvi i eficiència en l’ús de la calefacció

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada.

Lloc

En una aula de l’escola. Durada: 90 minuts.