Aula dial

Descripció

Aula dial és una iniciativa de Ràdio Sant Vicenç dels Horts, de la Regidoria d’Educació i dels Serveis Educatius. L’alumnat participa en el procés de realització d’un programa de ràdio propi i proper a les seves vivències i interessos. Abans de realitzar el programa a la ràdio hi haurà un treball previ d’aprenentatge i preparació als centres. La culminació de la feina és la visita a la ràdio municipal i l’emissió del programa que ha preparat cada grup en directe.

Totes les visites i emissió de programes es concentraran en un mes aproximadament: cada dia s’emetrà un programa.

Tot el treball de ràdio es portarà a terme supervisat per una periodista de la ràdio municipal i els diferents tutors dels cursos.

El professorat responsable dels grups inscrits disposarà d’informació a la web dels Serveis Educatius per preparar l’activitat.

També està prevista la visita de periodistes de Ràdio Sant Vicenç a l’escola per presentar i explicar a l’alumnat en què consisteix l’activitat, el contingut d’una notícia, les particularitats del llenguatge radiofònic, etc.

L’alumnat haurà de treballar en equip i practicar l’expressió oral. Finalment s’emetran els programes en directe i es publicaran a la web i a les xarxes socials de Ràdio Sant Vicenç (http://www.radiosvh.info) i a la web dels Serveis Educatius BLL-6 (http://www.reporteducacio.cat).

 

Objectius

  1. Proporcionar a l’alumnat un recurs motivador per aconseguir una bona eina discursiva, expressiva i participativa.
  2. Identificar i saber treballar amb els recursos bàsics del llenguatge radiofònic.
  3. Facilitar la comunicació entre els integrants de la comunitat educativa (alumnat, mestres i famílies).
  4. Reforçar el treball en equip.
  5. Sensibilitzar en un consum conscient i crític de la informació i els mitjans de comunicació.
  6. Donar a conèixer el funcionament de Ràdio Sant Vicenç i valorar-la com a mitjà de comunicació.
  7. Ser conscients del treball que hi ha darrere d’un programa de ràdio.

Calendari i Horari

Un cop s’hagin formalitzat les inscripcions i durant el mes d’octubre es pactarà el calendari amb cadascuna de les escoles.

Lloc

L’activitat es farà a l’emissora de Ràdio Sant Vicenç i als centres educatius.