Anem de festa 2

Descripció

Continuació de l’activitat Anem de festa.

Es planteja una sortida virtual amb l’alumnat, d’acord amb les seves pautes i llocs habituals on van de festa. D’aquesta manera, es fa un recorregut des de primera hora fins que s’acaba la sortida.

Es treballen elements de reducció de riscos en diferents situacions sobre l’alcohol, la conducció, el sexe segur i altres substàncies segons el perfil de cada grup.

Aquesta dinàmica facilita que l’alumnat s’impliqui en el taller a l’hora de plantejar les diferents situacions, que el facin més participatiu i també que el visquin de forma més propera.

 

Objectius

– Tractar temes com la sexualitat, el consum d’alcohol i d’altres substàncies posant èmfasi en els principals riscos que se’n deriven.

– Reflexionar sobre l’oci juvenil i les relacions socials que s’hi estableixen.

– Saber implicar-se positivament en la salut i els problemes de persones properes.