Anem a la deixalleria (xerrada i visita guiada)

Descripció

Lliurament previ del material didàctic per treballar amb els escolars abans de la xerrada- visita a la deixalleria Cal Boter: material divulgatiu de la campanya sobre recollides selectives (tríptics i fulletons), préstec de material audiovisual i dossier de treball de la visita a la deixalleria Cal Boter (només primària).

Xerrada i visita guiada de la deixalleria Cal Boter, d’una durada aproximada de 45-50 minuts. Cal concertar la data i l’hora de visita. Consisteix en una visita guiada per la instal·lació per ensenyar-ne el funcionament i la seva utilitat.

Material de suport: quadern de treball de l’alumnat que fa la visita (només primària).

Objectius

  1. Els problemes dels residus. Fer prendre consciència dels problemes mediambiental causats per una mala gestió dels residus.
  2. On van a parar els residus? Fer conèixer el cicle de vida dels residus municipals i el funcionament de les instal·lacions i dels sistemes de recollida de residus municipals existents.
  3. Què hem de fer i què no hem de fer amb els residus? Ensenyar bons hàbits de comportament en la gestió dels residus per part dels ciutadans, així com el bon ús de les instal·lacions i dels sistemes de recollida de residus municipals existents.

Calendari i Horari

Al llarg de tot el curs escolar, matins de dimarts a divendres, de 10 a 13 h.

Els mesos per a la visita són d’octubre a desembre, gener, març o abril. A partir de l’abril fa massa calor

Lloc

La deixalleria Cal Boter serà el lloc de trobada per a la visita guiada.

La visita no inclou el transport.