Alfabetització mental i gestió emocional

Nivell educatiu: Àmbit:

Descripció

Es tracta d’un taller dinàmic on es treballarà de forma teòrica i pràctica els conceptes principals de salut mental: què és, estigma i trastorn mental. Diferenciació dels diversos tipus de trastorn mental i la prevalença actual en la població infanto-juvenil.

Així mateix, també es treballaran les quatre emocions primàries (tristesa, alegria, por i ràbia), realitzant activitats a debatre per tal d’afavorir la participació en el grup.

Els continguts es desenvoluparan des de la promoció, prevenció i detecció precoç.

Organitza: infermera especialista salut mental CSMIJ i infermera referent programa Salut i Escola (ABS Serral).

Objectius

Parlar obertament de la salut mental i l’estigma que comporta en la població adolescent. Prendre consciència de les pròpies emocions, des de la identificació fins a un adequat maneig a partir de conductes adaptatives.

Calendari i Horari

Durant tot el curs.

Taller d’una hora i mitja.

Lloc

Centre Educatiu.