Agafem el cabàs

Descripció

Taller participatiu en el qual els nens i nenes faran una dinàmica semblant al tradicional joc de l’oca, però amb preguntes específiques sobre els residus i, concretament, sobre la seva prevenció. El taulell i el dau són gegants facilitant la participació activa de tothom. Durant el joc, l’educador/a els farà preguntes o hauran de passar proves sobre ecoetiquetes, malbaratament alimentari, productes de km 0 i de temporada, embolcalls i envasos…

Els infants es familiaritzaran amb diferents conceptes: consum de proximitat, mercat d’intercanvi, reducció, reutilització, reciclatge, prevenció, malbaratament alimentari, obsolescència programada, compra compulsiva, etc.

Objectius

  1. Afavorir una actitud crítica i activa per impulsar la compra responsable.
  2. Valorar les repercussions ambientals i socials de determinats productes de consum quotidià.
  3. Fomentar hàbits encaminats a un consum responsable amb criteris ambientals i socials.
  4. Reflexionar sobre la importància de l’acció individual per a la millora ambiental i social.

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada.

Lloc

En una aula de l’escola. Durada: 1 h. 30 min.