Educació en la diversitat

Descripció

Taller de dues sessions on analitzarem el vocabulari i els conceptes que la joventut té al voltant de les sexualitats, el gènere, la diversitat sexual, el propi cos i el consentiment en les relacions afectives. L’objectiu és unificar el llenguatge i reflexionar sobre com el patriarcat condiciona la nostra forma de viure i la percepció que tenim de les altres persones.

Utilitzarem diverses dinàmiques que ens permetran experimentar, des del cos, les emocions i els pensaments. Després de cada dinàmica hi haurà una posada en comú per reflexionar conjuntament sobre el que s’ha viscut, les pors, les necessitats i els dubtes sorgits.

El taller vol ser un espai segur per obrir-se als altres per fomentar el respecte per totes les identitats i orientacions sexuals, des de la cura dels altres, la no-violència i l’assertivitat, amb l’educació emocional com a base, centrant-se més en la part afectivosexual.

Objectius

  1. Treballar conceptes sobre el propi cos, les sexualitats, les identitats i orientacions sexuals, el plaer,  el gènere i el consentiment.
  2. Reflexionar sobre les sensacions que provoca ser acceptat per un grup o no ser-ho. Reflexionar sobre la implicació del grup en la construcció de la nostra identitat, la necessitat de reconeixement per part de l’altre i dels altres.
  3. Promoure actituds comprensives cap a totes les sexualitats. Facilitar l’empatia a través del joc de rols.
  4. Integrar continguts i fomentar actituds de respecte.
  5. Analitzar prejudicis i estereotips existents al voltant de la temàtica LGBT.
  6. Compartir vivències, punts de vista, enriquir la nostra visió personal i prevenir les diversifòbies.

Calendari i Horari

Taller de dues sessions.

Es fixarà segons les indicacions del centre i la disponibilitat dels organitzadors/es.

Lloc

L’activitat es durà a terme als instituts.