Patricia Higueras Ovejero

Mestra d’educació primària. Ha treballat a l’escola Sant Jordi i des de l’any 2007 treballa a l’Escola Sant Josep.