Maria del Remei Cerdà Herrero

Diplomada en Treball Social a l’Escola Universitària de Treball Social (ICESB). Universitat Ramon Llull.
Curs de postgrau “Mediació i resolució de conflictes” organitzat pel ICESB (Universitat Ramon Llull).
Curs de “Tècnic/assessor en igualtat d’oportunitats” organitzat pel l’Institut Català de la Dona.
Curs postgrau (3 anys) “Model sistèmic en el treball amb famílies, xarxes comunitàries i institucions”.
Docent col·laboradora, cap de pràctiques de les universitats Ramon Llull I UB.
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de Serveis Socials. Càrrec; Diplomada en Treball Social. 01-01-1.987 fins 28 d´agost de 2018.
Agent de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat (parròquia Sant Vicenç), desde Octubre de 2018.
Presidenta de l’A.C.P.F., titular del Col·legi Sant Vicenç, desde 1.998 fins juny de 2.004. Tasques desenvolupades: Responsable dels equips directius, selecció de personal, valoració dels llocs de treball, entre altres.
Sòcia i fundadora de l’Associació de Mediació “Espai Tercer”, amb seu a Barcelona. Associació dedicada a la formació, recerca, investigació, etc. en l’àmbit de la mediació, des de l’any 2001.
Professora d’autoescola. Període:Anys 1.979 – 1.987.