Oferta Pública d’Ocupació 2022

Oferta pública d’Ocupació 2022

Lloc de treball:

Oferta pública d’ocupació 2022

Identificador: N4162022000001
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A1
Sistema de selecció: Concurs