Convocatòria per a la selecció definitiva mitjançant el sistema concurs oposició lliure d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana Enginyer/a

Lloc de treball:

Tècnic/a mitjà/ana Enginyer/a

Identificador: RH112020000009
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Inici de presentació de sol·licituds: 09/11/2021 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 29/11/2021 23:58:59
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A1
Sistema de selecció: Concurs oposició