Convocatòria borsa de treball Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

L’objecte d’aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per contractar agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), per una durada determinada vinculada als programes finançats per Fons Europeus, concretament, el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per executar els plans de treball especificats o d’altres atorgats:

  •  Promoció de la Ciutat i Dinamització Agroterritorial.
  • Actualització integral del Servei Local d’Ocupació per a la millora de l’ocupabilitat i el reconeixement del servei d’intermediació com a referent al territori.
  • Ecoinnovació, digitalització, modernització i creixement industrial.
Identificador: RH112022000004
Procediment de selecció: Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 18/03/2022 08:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 07/04/2022 23:59:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs oposició